Formularz zamówień

INNE OPCJE ZAMÓWIENIA PRENUMERATY DRWALA

Pobierz druk zamówienia i po wypełnieniu prześlij w wybrany sposób:
e-mailem: prenumerata@oikos.net.pl
faxem: (22) 822 66 49
pocztą tradycyjną: Dział prenumeraty, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa

Wpłać odpowiednią kwotę na konto. W tytule wpłaty proszę podać dane do wysyłki oraz nr od którego ma rozpocząć się prenumerata.

Oficyna Wydawnicza Oikos
ul. Kaliska 1/7
02-316 Warszawa
Nr konta: PKO BP 12 1020 1042 0000 8102 0240 5918