Wady drewna – Robert Kimbar

79,00  brutto

Wady drewna powstały w oparciu o entuzjastycznie recenzowany, ukazujący się w Lesie Polskim w latach 2007-2011 cykl artykułów o brakarstwie. Autorem publikacji jest dobrze znany z łam Lasu Polskiego Robert Kimbar.

Publikacja jest bardzo bogato ilustrowana (ok. 700 dobranych merytorycznie zdjęć), przystępnie i ciekawie napisana, układ treści jest zgodny z aktualnie stosowanymi w Lasach Państwowych Polskimi Normami i warunkami technicznymi, ale jednocześnie znacznie wykracza poza techniczny stereotyp myślenia o brakarstwie.

EAN: 9788393325115 SKU: OIKOS-038 Kategoria:

Opis

Wady drewna to wyjątkowo aktualne źródło wiedzy dla osób zajmujących się klasyfikacją surowca drzewnego, pracujących w leśnictwie i przemyśle drzewnym. Bogato ilustrowana książka, zawiera szczegółowe, a zarazem przystępnie opisane zagadnienia z zakresu rozpoznawania i sposobu pomiaru wad drewna, jak również przyczyn ich powstawania oraz wpływu na rosnące drzewa i pozyskane drewno. Jako pierwsza publikacja na rynku podaje informacje wykraczające poza czysto techniczną, brakarską wiedzę.

– “Wady drewna” autorstwa dr inż. Roberta Kimbara są opracowaniem o wielkim znaczeniu dla nauk leśnych i drzewnych, a przede wszystkim dla praktyki gospodarczej. Publikacja jest wyjątkowo aktualna i oryginalna, napisana klarownie i przystępnie, z wyjątkowym znawstwem i na wysokim poziomie merytorycznym. Książka ta jest pozycją unikalną wśród tego rodzaju opracowań. – Prof dr hab. Witold Pazdrowski – Kierownik Katedry Użytkowania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

– Najbardziej dopracowana książka o tematyce brakarskiej, znacznie wykraczająca poza stereotypy tego typu pozycji, napisana w sposób wyjątkowo przystępny i ciekawy. Opis detali, rzeczowość, wiedza i profesjonalizm autora, jakość i dobór materiału fotograficznego niespotykane w żadnej innej publikacji z tego zakresu. Źródło wiedzy dla najbardziej dociekliwych specjalistów z zakresu surowca drzewnego oraz instruktorów brakarstwa. -inż. Adam Wytykowski – instruktor brakarstwa, wieloletni pracownik RDLP Poznań, odpowiedzialny za dobór surowca na aukcje drewna cennego w Krotoszynie

Brakarstwo należy postrzegać jako konieczną reakcję gospodarki leśnej na zachodzące na rynku surowca drzewnego procesy, liczba zastosowań drewna ciągle rośnie – szacuje się, że współcześnie surowiec drzewny znajduje już ponad 30 tysięcy różnych zastosowań i liczba ta stale wzrasta; jednocześnie rośnie także popyt na surowiec drzewny przy zmniejszającej się powierzchni leśnej świata. Taka sytuacja wymusza konieczność jak najbardziej oszczędnego i przemyślanego gospodarowania tym surowcem.

Celem brakarstwa. zarówno jako nauki, jak i części praktyki leśnej, powinna być wiec jak najbardziej rozsądna klasyfikacja drewna, umożliwiająca potencjalnie jak najlepsze jego wykorzystanie, czyli takie, jakie wynika z właściwości praktycznie każdej pojedynczej sztuki drewna!

Obecne w Polsce surowiec drzewny podlega tzw. klasyfikacji jakościowo-wymiarowej. Klasyfikacji danej/danych sztuki/sztuk drewna do danej klasy/grupy jakościowo-wymiarowej dokonuje się na podstawie określenia wymiarów oraz jakości surowca drzewnego. Określenie wymiarów odbywa się z wykorzystaniem wybranych i dość łatwych do przyswojenia metod dendrometrycznych. Jakość natomiast definiuje się na podstawie zakresu dopuszczalności określonych wad drewna (ich liczby, wielkości, czasami samej jedynie obecności lub braku). Wszystkich zaś wad drewna, ich grup, rodzajów, odmian oraz form spotykanych w praktyce oraz opisanych w całej dostępnej literaturze, naliczyć można około 200. Całościowa wiedza na ich temat, także ta wykraczająca poza surowe “normowe” opisy, uzupełniona pełną i bogatą ilustracją graficzną, prezentującą zmienność wad drewna na poszczególnych gatunkach drzew, jeszcze nigdy do tej pory w naszym kraju nie została przedstawiona w jednej publikacji. Wiedza ta zaś jest niezwykle bogata.

Stworzenie publikacji nie byłoby możliwe, gdyby zdobywanie wiedzy na temat wad drewna nie było prywatnym hobby autora. Wady drewna powstały na bazie dostępnej literatury brakarskiej, pełnych anegdot dziesiątek godzin rozmów z leśnikami, setek dni spędzonych w terenie i ponad 40 tysięcy zrobionych zdjęć.

Robert Kimbar – doktor nauk leśnych, specjalizujący się w zakresie nauki o drewnie, zwłaszcza z zakresu jakości surowca drzewnego; brakarz surowca drzewnego I klasy; twórca oryginalnych autorskich zajęć na temat wad drewna dla studentów leśnictwa oraz pracowników Lasów Państwowych; autor ponad 100 artykułów  z zakresu użytkowania lasu – głównie nauki o surowcu drzewnym (w tym ponad 80 publikacji z zakresu brakarstwa); publicysta czasopism: Drwal, Agromechanika, Las Polski.

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg